Trong bài viết Tạo hiệu ứng cuốn góc (Peel Away) cho trang WordPress, mình đã giới thiệu cho các bạn một thủ thuật để làm hiệu ứng này. Tuy nhiên, hôm nay mình sẽ chỉ thêm một cách nữa làm bằng jQuery, và đặc biệt là giúp các bạn chèn nó vào ngay trong trang Blogspot của các bạn.
blogspot tips, hiệu ứng cuốn góc, peel away, thu thuat blog, thu thuat blogspot
Bước 1 : Vào Blogger.com >> Template >> Edit HTML  sau đó tìm đoạn chữ sau : ]]></b:skin> , sau đó chèn đoạn css sau bên trên đoạn chữ vừa tìm được :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
/*=======================================================
 
   MBL Page Peel PRO Effect For Blogger
 
  =======================================================*/
 
 
 
.admin-bar #PagePeel{top:27px;}
 
 
 
/*Extra 20px height and width to allow for shadow and movement*/
 
#PagePeel{
 
    height:120px;
 
    overflow:hidden;
 
    position:absolute;
 
    right:0;
 
    top:0;
 
    width:120px;
 
    z-index:9999;
 
}
 
 
 
#PagePeel svg{
 
    overflow: hidden;
 
    position: absolute !important;
 
    right: 0;
 
    top: 0;
 
}
 
 
 
#PagePeel .pointCursor:hover{cursor:pointer;}
 
 
 
#mycontent { position:relative; margin-left:30px; }
Bước 2 : Sau khi chèn xong, các bạn tiếp tục tìm kiếm thẻ </head> rồi copy đoạn javascript sau
và past ngay trên thẻ này :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<!--MBL Page Peel PRO Effect For Blogger-->
 
 
 
<script type="text/javascript" src="https://googledrive.com/host/0B0WJjcJEFNziazIzXzlhMlhtWlU"></script><script type="text/javascript" src="https://googledrive.com/host/0B0WJjcJEFNziMmk4anpFWnRPWHc"></script>
 
<script type="text/javascript" src="https://googledrive.com/host/0B0WJjcJEFNzidExmT1JpWV9xNmc"></script></pre>
 
<div id="mycontent">Peel Away Effect By <a href="http://www.thuthuatweb.net">thuthuatweb.net</a></div>
 
<pre>
 
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
 
var PagePeelProParams = {"smallImageUrl":"http://3.bp.blogspot.com/-8R2exm5kGEs/UP1mU6NRXaI/AAAAAAAAMNw/ale8VHoC3Aw/s1600/DottedAdvertSmall.png", "largeImageUrl":"link-hinh","peelColorStart":"#545454","peelColorEnd":"#cdcdcf","pagePeelTargetUrl":"http://www.your-ad-url.com","pagePeelActivateEvent":"hover"};
 
// ]]></script>
Trong đoạn javascript trên , có 2 đường dẫn bạn cần phải thay thế :
– Một là : link-hinh – Các bạn nên thay thế bằng hình ảnh của các bạn , nhớ là kích thước nên đặt là 500 x 500 px.
– Hai là : http://www.your-ad-url.com : Thay bằng link mà bạn muốn trở tới khi click vào banner.
Sau khi thay xong, các bạn lưu lại và kiểm tra kết quả là xong.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap