Tái sinh dầu thải thực chất là quá trình tách loại hết những chất bẩn (nước, nhiên liệu cháy chưa hết, cát bụi, hạt kim loại..) ra khỏi dầu thải, phục hồi lại những tính chất ban đầu của dầu nhờn.

Phần I. Mở đầu
Phần II. Cơ sở lý thuyết
Phần III. Thực nghiệm và sản xuất thử
Phần IV. Thử nghiệm dầu trên động cơ ô tô
Phần V. Kết luận và kiến nghị

Tài liệu tham khảo

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap