- Chương 1: Giới thiệu chung về ôtô du lịch.
- Chương 2: Giới thiệu chung về hộp số ôtô du lịch ở Việt Nam
- Chương 3: Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại hộp số.
- Chương 4: Lựa chọn phương án thiết kế và sơ đồ động hộp số.
- Chương 5: Kết cấu và tính toán các chi tiết hộp số.

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap