- Hệ thống cung cấp nhiên liệu.
- Hệ thống cung cấp khí nạp.
- Hệ thống điều khiển điện tử.

Nội dung mỗi phần bao gồm:
- Nguyên lý - cấu tạo của các chi tiết, bộ phận.
- Phương pháp kiển tra chuẩn đoán hư hỏng cơ bản.

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap