Phần 1 cuốn sách "Vật liệu nanocompozit khoáng sét nhựa nhiệt dẻo" trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 6 bao gồm: Công nghệ nano - Công nghệ đầy triển vọng, vật liệu nano với những ưu điểm vượt trội, khoáng sét, vật liệu nanocompozit khoáng sét - Polyme, vật liệu nanocompozit khoáng sét - Polyamit, vật liệu nanocompozit khoáng sét - Pholypropylen.

Phần 2 trình bày các nội dung: Vật liệu nanocompozit khoáng sét - Polystyren, vật liệu nanocompozit khoáng sét - Poly (Vinyl clorua), vật liệu nanocompozit khoáng sét - Etylen-vinyl axetat.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap