Tài liệu về điện tử -tin học bằng tiếng Anh chiếm một tỉ lệ khá lớn so với các ngôn ngữ khác cho nên cuốn Từ Điển Điện Tử-Tin Học-Truyền Thông Anh Việt đã ra đời để phục vụ cho nhu cầu giải nghĩa và đối chiếu trong lĩnh vực này.
Từ điển chứa đựng nhiều định nghĩa , từ viết tắt , các bảng chuyển đổi và các minh họa , các biểu đồ , sơ đồ hơn bất kỳ cuốn từ điển nào trên thị trường .
Cuốn từ điển bao gồm 20.000 thuật ngữ cơ bản về ngành điện tử, tin học và truyền thông. Mỗi thuật ngữ tiếng Anh đều có thuật ngữ tiếng Việt đối chiếu và kèm theo phần giải thích súc tích. Phần minh hoạ ngắn gọn, rõ ràng giúp bạn đọc hiểu được ý nghĩa của từ nhanh nhất.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap