Giáo trình Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Điện dành cho học sinh và sinh viên chuyên ngành điện, được học tiếp sau khi đã học phần tiếng Anh giao tiếp. Vì lí do đó, nhiều phần ngữ pháp trong sách này đã không được nhắc lại.
Là sách dành cho chuyên ngành, nên các từ trong sách đã được lặp đi lặp lại nhiều lần để cho người học dễ nhớ từ hơn.
Cấu tạo của cuốn sách gồm:
1. Vocabulary
2. Grammar
3. Reading comprehension
4. Exercises
Phần từ vựng giúp người học nắm được từ trước khi vào các phần sau
Phần ngữ pháp giúp người học biết thêm được một số kiến thức ngữ pháp có trong bài và giúp người học làm bài tập.
Phần đọc hiểu củng cố lại các từ mới và giới thiệu cách dùng của các từ mới trong đoạn văn.
Phần bài tập có nhắc lại các từ có ở các phần trước giúp người học nhớ từ hơn.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap