Nội dung cuốn sách này tập trung vào việc xây dựng mô hình động lực của máy: mô hình máy cứng và mô hình máy mềm. Máy như vậy được gọi là máy tổ hợp.

Các khái niệm cơ bản và định nghĩa
Chuyển động của máy cứng một bậc động
Động lực của quá trình bình ổn
Động lực của quá trình mở máy và tắt máy
Phương trình chuyển động của máy với cơ cấu truyền động đàn tính
Chuyển động bình ổn của máy với cơ cấu truyền đàn tính
Động lực học của quá trình chuyển tiếp
Điều khiển chuyển động của máy theo chương trình
Hệ điều khiển với liên kết ngược
Một số bài toán tổng hợp với tối ưu điều khiển chuyển động máy


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap