Quản lý chất thải đô thị bao gồm quản lý nhiều công đoạn: phát sinh chất thải, thu gom, lưu giữ, phân loại nhằm mục đích tái chế, cuối cùng là đốt và chôn lấp chất thải. Hiệu quả chung của hệ thống quản lý chất thải chỉ có được khi mọi công đoạn hoạt động có hiệu quả và như vật là phải có kiểm soát. Trong điều kiện nước ta hiện nay, hoạt động quản lý chất thải đô thị đang tập trung vào thu gom, vận chuyển và chôn lấp chất thải. Những giải pháp kỹ thuật để ngăn ngừa ô nhiễm nơi chôn lấp đã được chú ý nhưng còn nhiều bất cập để đúng với tầm của một bãi chôn lấp đúng kỹ thuật, nhất là đối với nước rác ở đáy ô chôn lấp.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap