Giáo trình "Lập Trình Với PLC Logo, Easy Và S7-200" là quyển thứ nhất trong bộ giáo trình Tự động hóa (gồm 2 quyển), được biên soạn cho đối tượng là học sinh, sinh viên các trường Trung học chuyên nghiệp, Đại học thuộc ngành Điện - Điện tử công nghiệp và Tự động hóa, phục vụ cho việc nghiên cứu học tập trên các thiết bị mới, hiện đại.

Sách có các nội dung sau: Khái niệm về điều khiển lập trình, giới thiệu tổng quát về PLC Logo, các thao tác chung trên logo,lập trình cho PLC Logo,..


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap