Cuốn sách này gồm những nội dung chính:
Chương 1: Các khái niệm cơ bản và phân loại Robot
Chương 2: Động học tay máy
Chương 3: Động lực học tay máy
Chương 4: Cơ sơ điều khiển Robot
Chương 5: Cơ sở thiết kế và lựa chọn Robot
Chương 6: Hệ thống điều khiển Robot
Chương 7: Sử dụng Robot công nghiệp
Chương 8: Tay máy có kết cấu động học song song
Phụ lục: Hệ thống điều khiển tuyến tính
Bảng tra cứu


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap