Giáo trình được viết theo đề cương môn học Cấu tạo kiến trúc, cuốn sách là sự kết hợp khá đầy đủ của những chi tiết cấu tạo kiến trúc của một công trình xây dựng dân dụng. Có kết cấu nội dung gồm 3 phần trình bày về những vấn đề chung, cấu tạo nhà dân dụng, cấu tạo nhà công nghiệp sẽ giúp các bạn hiểu thêm hơn về Cấu tạo kiến trúc.
Phần I: Những vấn đề chung
Phần II: Cấu tạo nhà dân dụng
1. Nền móng
2. Móng, nền nhà và hè rảnh
3. Tường, cột, khung
4. Cửa sổ và cửa đi
5. Sàn bê tông cốt thép
6. Cầu thang
7. Mái nhà
8. Các bộ phận khác
Phần III: Cấu tạo nhà công nghiệp
9. Khái niệm chung
10. Khung nhà công nghiệp một tầng
11. Khung nhà công nghiệp nhiều tầng
12. Kết cấu bao che và kết cấu phụ


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap