Cuốn sách được tham khảo và tổng hợp từ những tài liệu trong nước và nước ngoài, đồng thời cập nhật đầy đủ những thay đổi về xử lý nghiệp vụ kế toán trên cơ sở các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam đã được Bộ Tài chính ban hành.

Nội dung trình bày trong cuốn sách này được thực hiện trong 8 chương, mỗi chương được bố cục theo 3 nội dung chính:

- Những nội dung cần nhớ và câu hỏi trắc nghiệm: nhằm giúp bạn 9 đọc nhớ lại những nội dung cơ bản của từng chương và sau đó hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm, những câu hỏi trắc nghiệm có đáp án sau mỗi chương để giúp độc giả củng cố kiến thức đã học một lần nữa.
- Phần bài tập: Phần này nhằm tổng kết lại những nội dung cần thiết của từng chương và được thiết kế dưới dạng bài tập nhằm giúp cho độc giả tự giải để hiểu rõ hơn những nội dung đã học.
- Phần bài tập tổng hợp: Gồm có hai phần là phần câu hỏi ôn tập (phần câu hỏi trả lời và câu hỏi điền vào chỗ trống) và phần bài tập tổng hợp

Mục lục:

Lời nói đầu
Chương 1: Tổng quan về kế toán
Chương 2: Báo cáo kế toán của doanh nghiệp
Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép
Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán
Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương 6: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
Chương 7: Chứng từ kế toán và kiểm kê
Chương 8: Sổ kế toán và hình thức sổ kế toán

Bài tập tổng hợp


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap