Chương I: Đáp tuyến hoàn chỉnh của các mạch có hai thành phần lưu trữ năng lượng
Giới thiệu chung
Các giao tiếp và các hệ thống công suất
Phương trình vi phân dành cho các mạch có hai thành phần lưu trữ năng lượng
Nghiệm của phương trình vi phân bậc hai - đáp tuyến tự nhiên
Đáp tuyến tự nhiên của mạch RLC mắc song song không bắt buộc
Đáp tuyến tự nhiên của mạch RLC mắc song song bắt buộc bị giảm quá chậm
Đáp tuyến bắt buộc của mạch RLC
Đáp tuyến hoàn chỉnh của một mạch RLC
Phương pháp biến trạng thái đối với sự phân tích mạch
Các nghiệm trong mạch phẳng phức tạp
Ví dụ xác minh
Tóm tắt
Các bài tập
Các bài tập Pspice
Các bài tập xác minh
Bài tập thiết kế
Chương II: Phân tích trạng thái ổn định hình sin
Giới thiệu
Dòng điện xoay chiều trở thành tiêu chuẩn
Các nguồn hình sin
Đáp tuyến trạng thái ổn định của một mạch RI dành cho một hàm cưỡng bức hình sin
Hàm cưỡng bức theo số mũ phức
Khái niệm về bộ định pha
Các mối quan hệ của bộ định pha đối với các thành phần R, L và C
Trở kháng và độ dẫn nạp
Định luật của Kirchoff sử dụng các bộ định pha
Phép phân tích điện áp nút và dòng điện mạng bằng cách sử dụng các bộ định pha
Nguyên lý chồng chất, các mạch tương đương Thevenin và Norton, và các biến đổi nguồn
Các sơ đồ định pha
Các mạch định pha và bộ khuếch đại phép toán
Sử dụng MATLAB cho việc phân tích các mạch ở trạng thái ổn định với các đầu vào hình sin
Các ví dụ kiểm chứng
Tóm tắt
Bài tập
Chương III: Công suất ở trạng thái ổn định của dòng điện xoay chiều
Giới thiệu
Điện năng
Công suất tức thời và công suất trung bình
Giá trị hiệu dụng của một dạng sóng tuần hoàn
Công suất phức tạp
Chương IV: Các mạch điện ba pha
Giới thiệu
Tesla và các mạch nhiều pha
Các điện áp ba pha
Nối sao đấu sao (Y đấu Y)
Nguồn và tải được nối theo kiểu hình tam giác
Mạch Y đấu với D
Các mạch điện ba pha cân bằng
Công suất tức thời và công suất trung bình trong một tải ba pha cân bằng
Phép đo công suất bằng hai công suất kế
Ví dụ kiểm
Giải pháp cho bài toán thách thức
Tóm lược
Bài tập.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap