Ngày nay hệ thống điều khiển tự động không còn quá xa lạ với chúng ta. Nó được ra đời từ rất sớm, nhằm đáp ứng được nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của con người. Và đặc biệt trong sản xuất, công nghệ tự động rất phát triển và nó đã giải quyết được rất nhiều vấn đề mà một người bình thường khó có thể làm được. Ngày càng nhiều các thiết bị tiên tiến đòi hỏi khả năng xử lý, mức độ hoàn hảo , sự chính xác của các hệ thống sản xuất ngày một cao hơn, đáp ứng nhu cầu sản xuất về số lượng, chất lượng, thẩm mỹ ngày càng cao của xã hội. Vì vậy điều khiển tự động đã trở thành một ngành khoa học kỹ thuật chuyên nghiên cứu và ứng dụng của ngành điều khiển tự động vào lao động sản xuất, đời sống sinh hoạt của con người.

Bên cạnh đó PLC được ra đời và nó ngày càng phát triển vì những tính năng ưu việt mà nó có được. Từ khi PLC ra đời nó đã thay thế một số phương pháp cũ, nhờ khả năng điều khiển thiết bị dễ dàng và linh hoạt dựa vào việc lập trình dựa trên những tập lênh logic cơ bản. Để tìm hiểu rõ hơn về PLC nhóm chúng em xin chọn đề tài “ Mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng PLC và giám sát bằng wincc ”.

Chương 1: Tổng quan về plc......................................................................... 2
1.1 PLC S7-200.......................................................................................... 2
1.1.1 Chức năng PLC................................................................................ 2
1.1.2 Nguyên lý hoạt động của PLC......................................................... 2
1.1.3 Thiết bị I/O...................................................................................... 6
1.1.4 Thời gian quét.................................................................................. 7
1.1.5 Cấu hình phần cứng......................................................................... 8
1.1.6 Các vùng nhớ................................................................................... 11
1.1.7 Kết nối với máy tính........................................................................ 15
1.2 Phần mềm Step 7 Micro/win.................................................................. 17
1.2.1 Các phần tử cơ bản trong chương trình PLC S7-200....................... 17
1.2.2 Những tập lệnh cơ bản của Step7 Micro/Win.................................. 21
Chương 2: Phần mềm Wincc và phương pháp kết nối với PLC..................... 41
2.1 giới thiệu phần mềm giao diện người máy Wincc (Siemens)................. 41
2.2 Cấu hình Wincc.................................................................................... 43
2.2.1 Các loại project................................................................................ 43
2.2.2. Chức năng Wincc Exphower............................................................ 44
2.2.3. Chức năng Graphics Designer.......................................................... 49
2.2.4. tag logging....................................................................................... 51
2.2.5. Cấu trúc Alarm logging.................................................................... 56
2.3 Phần mềm PC access kết nối PLC và Wincc......................................... 60
Chương 3: Mô hình phân loại sản phẩm........................................................ 68
3.1 Phần cứng............................................................................................. 68
3.2 Chức năng của từng nút trên mô hình................................................... 69
3.3 Nguyên lý hoạt đông............................................................................ 70
3.4 Cảm biến.............................................................................................. 71
3.5 Ưu khuyết điểm của mô hình................................................................ 76
3.5.1. Ưu điểm........................................................................................... 76
3.5.2. Khuyết điểm.................................................................................... 76
Chương 4: Thực thi hệ thống điều khiển giám sát dây chuyền phân loại sản. 77
4.1..... chương trình cho PLC........................................................................... 77
4.2..... Lưu đồ thuật toán................................................................................. 78
4.3..... Code PLC............................................................................................. 80
4.4..... Lập giao diện mô phỏng trên Wincc..................................................... 91
4.5..... Kết luận................................................................................................ 91
Tài liệu tham khảo........................................................................................... 92


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap