Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu và phân tích sơ lược một sốhầm sấy thông dụng. Đó là cơ sở đểchúng tôi lựa chọn hệ thống thiết bị sấy thực nghiệm.
Bài báo cũng mô tả chi tiết hầm sấy thực nghiệm, các qui trình sấy do chúng tôi thực hiện và trình bày các kết quảnghiên cứu thực nghiệm với các loại gỗ khác nhau. Từcác kết quả sấy thực nghiệm, chúng tôi đã tiến hành phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng gỗ và chi phí năng lượng sấy gỗ, từ đó tìm ra chế độ sấy tối ưu nhất cho từng loại gỗ.
Các kết quả nghiên cứu là cơ sở đểcác doanh nghiệp chế biến gỗ ởViệt Nam làm căn cứ lập chế độ sấy chuẩn cho đơn vị mình, nhằm giảm chi phí trong quá trình sấy gỗ và tăng chất lượng gỗ thành phẩm.

ABSTRACT
This article presents and analyzes partiallysome types of normal wood dehydration rooms. This acts as a basis for our selection of experimental wood drying rooms.
A detailed description of experimental rooms for dehydrating wood, processes of our wood drying techniques and a presentation of experimental results for dehydrating different woods are also discussed in this article. On the basis of these experimental results, analyses and evaluation on the factors that influence wood quality and expenditure on the cost of energy for wood dehydration can lead to an optimal drying regime for each type of wood.
The results of this study are also used asbases for wood processing factories in Vietnam so that they can build up standardized dehydrating regimes aimed atreducing the cost of a wood dehydrating process, improving the quality of any finished wood.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap