Nội dung nghiên cứu thực hiện trong văn này là thiết kế, tính toán mô phỏng cảm biến đo vận tốc góc hay con quay vi cơ kiểu tuning fork hoạt động dựa trên nguyên lí hiệu ứng Coriolis với có cấu trúc tụ kiểu răng lược. Đây là linh kiện có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp chế tạo ô tô, kỹ thuật hàng hải, kỹ thuật hàng không, quân sự, công nghiệp hàng điện tử dân dụng, điện tử viến thông...

Chương I. Tổng quan về con quay (GYROSCOPE)
Chương II. Thiết kế con quay vi cơ kiểu Tuning Fork
Chương III. Mô hình hóa và mô phỏng cấu trúc
Chương IV. Kết luận và định hướng nghiên cứu

Tài liệu tham khảo

Phụ Lục

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap