This paper presents the results on designing, manufacturing and testing a model of combining heat pump and rotary drum dryer. 
The experimental results showed that carrots were dried at drying temperature of 40oC, drying air velocity of 2.5 m/s, drum rotation speed of 15 rpm, raw product mass of 4.5 kg, the dryer gets the high performance, more effective and stable working;the nature colour of dried products were kept better than some common drying methods.
Keywords: Heat pump dryer, rotary drumdryer, food drying, agricultural products drying 
Title: Study on drying of carrots in a combining heat pump and rotary drum dryer

TÓM TẮT

Bài báo trình bày kết quảnghiên cứu thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm mô hình sấy bơm nhiệt kiểu thùng quay. Các kết quả khảo nghiệm cho thấy cà rốt sấy ở chế độ: nhiệt độ sấy 40oC, vận tốc tác nhân sấy 2,5 m/s, số vòng quay 15 vòng/phút, khối lượng sấy ban đầu 4,5 kg hệ thống sấy đạt hiệu suất tách ẩm cao, làm việc ổn định và hiệu quả hơn; sản phẩm sấy giữ được màu sắc tốt hơn so với các phương pháp sấy thông thường.

Từ khóa: Sấy bơm nhiệt, sấy thùng quay, sấy nông sản thực phẩm


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap