Sấy là quả trình tách ẩm bằng cách cấp nhiệt cho vật liệu để ẩm bay hơi. Vật liệu sấy có thể ở dạng rắn ẩm ,bột nhão hoặc dung dịch. Như vậy muốn làm khô một vật ta phải tiến hành các biện pháp kỹ thuật sau :
- Gia nhiệt cho vật để đưa nhiệt độ của vật lên đến nhiệt độ bão hoà ứng với phân áp suất hơi trên bề mặt vật.
- Cấp nhiệt để làm bay hơi ẩm trong vật thể.
- Vận chuyển hơi ẩm đã thoát ra khỏi vật thể vào môi trường.

“Nghiên cứu lò hơi đốt than nhà máy Acecook. Đi sâu nghiên cứu hệ thống điều khiển”.

Đồ án gồm 3 chương:

Chương 1: Giới thiệu chung về nhà máy Acecook
Chương 2: Trang bị điện – điện tử và tự động hóa lò hơi
Chương 3: Nghiên cứu hệ thống điều khiển


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap