Với mục đích nghiên cứu và chế tạo một lò hơi công nghiệp với sản lượng 6 T/h có khả năng sản xuất hơi quá nhiệt ,luận văn bao gồm các mục tiêu cụ thể sau :

- Tính nhiệt cho lò hơi công nghiệp .
- Tính thuỷ đông cho lò hơi.
- Thiết kế chế tạo ghi.
- Nêu các vấn đề ảnh hưởng đến hiệu suất lò hơi công nghiệp và các chế độ vận hành.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap