Tổng hợp rất nhiều phần mềm cho anh em hoạt động trong lĩnh vực Cơ điện lạnh - HVACR
1. AirMap Vẽ đồ thị I-d cho sinh viên ngành Nhiệt
2. Bảng tra tính chất của môi chất lạnh
3. BKConverter1.1_306
4. Chương trình tính trở lực ống gió
5. Công cụ vẽ ống gió - SAVAME_LISP
6. Phần mềm coolpack
7. Đồ thị Id
8. Duct Size (tính toán ống gió) và Diffuser, Air Grille (tính toán miệng thổi và hút)
9. FireCADAllTrial
10. Nội suy các thông số hơi nước
11. Phần mềm chọn máy nén carlyle
12. Phần mềm chọn máy nén Bitzer
13. Tổng hợp phần mềm CAD - Revit MEP - RAC
14. Phần mềm tính quá trình sấy
..............

Tổng dung lượng: 2.1 GB

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap