Chào mọi người, hôm nay mình sẽ có bài viết hướng dẫn cụ thể cách chèn popup like trang Facebook cho người mới bắt đầu.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh cho các bạn mới làm dễ hiều.


Trong phần HTML/Javascript các bạn chèn đoạn code sau

<style>
#fbox-background {
    display: none;
    background: rgba(0,0,0,0.8);
    width: 100%;
    height: 100%;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: 99999;
}
#fbox-close {
    width: 100%;
    height: 100%;
}
#fbox-display {
    background: #eaeaea;
    border: 5px solid #3a5795;
    width: 400px;
    height: 230px;
    position: absolute;
    top: 32%;
    left: 37%;
    -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
    border-radius: 5px;
}
#fbox-button {
    float: right;
    cursor: pointer;
    position: absolute;
    right: 0px;
    top: 0px;
}
#fbox-button:before {
    content: "CLOSE";
    padding: 5px 8px;
    background: #3a5795;
    color: #eaeaea;
    font-weight: bold;
    font-size: 10px;
    font-family: Tahoma;
}
#fbox-link,#fbox-link a.visited,#fbox-link a,#fbox-link a:hover {
    color: #aaaaaa;
    font-size: 9px;
    text-decoration: none;
    text-align: center;
    padding: 5px;
}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
jQuery.cookie = function (key, value, options) {
// key and at least value given, set cookie...
if (arguments.length > 1 && String(value) !== "[object Object]") {
options = jQuery.extend({}, options);
if (value === null || value === undefined) {
options.expires = -1;
}
if (typeof options.expires === 'number') {
var days = options.expires, t = options.expires = new Date();
t.setDate(t.getDate() + days);
}
value = String(value);
return (document.cookie = [
encodeURIComponent(key), '=',
options.raw ? value : encodeURIComponent(value),
options.expires ? '; expires=' + options.expires.toUTCString() : '', // use expires attribute, max-age is not supported by IE
options.path ? '; path=' + options.path : '',
options.domain ? '; domain=' + options.domain : '',
options.secure ? '; secure' : ''
].join(''));
}
// key and possibly options given, get cookie...
options = value || {};
var result, decode = options.raw ? function (s) { return s; } : decodeURIComponent;
return (result = new RegExp('(?:^|; )' + encodeURIComponent(key) + '=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? decode(result[1]) : null;
};
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
jQuery(document).ready(function($){
if($.cookie('popup_facebook_box') != 'yes'){
$('#fbox-background').delay(30000).fadeIn('medium');
$('#fbox-button, #fbox-close').click(function(){
$('#fbox-background').stop().fadeOut('medium');
});
}
});
</script>
<div id='fbox-background'>
<div id='fbox-close'>
</div>
<div id='fbox-display'>
<div id='fbox-button'>
</div>
<iframe allowtransparency='true' frameborder='0' scrolling='no' src='//www.facebook.com/plugins/likebox.php?
href=https://www.facebook.com/HN-computer-518994831643543/?ref=bookmarks/&width=402&height=255&colorscheme=light&show_faces=true&show_border=false&stream=false&header=false'
style='border: none; overflow: hidden; background: #fff; width: 400px; height: 230px;'></iframe>
<div id="fbox-link">Thiết kế bởi <a style="padding-left: 0px;" href="https://hieuchuyennghiep.blogspot.com/" rel="nofollow">Hiếu Nguyễn computer</a></div>
</div>
</div>


Sau đó các bạn thay những phần màu đỏ theo blog của mình 
400 :  chiều dài popup 
300 : chiều rộng popup 
3000 : thời gian hiển thị popup ( 1000 = 1 giây)
https://www.facebook.com/HN-computer-518994831643543 : link page
https://hieuchuyennghiep.blogspot.com/  : link blog
còn lại các bạn vui lòng không chỉnh sửa. 
kết quả

Chúc các bạn thành công ! by Hiếu Nguyễn computer


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap