- Thông số các thiết bị tại nơi thực tập
+ Các ống gió
Các tấm tole trước khi lắp ghép
Hai tấm tole được ghép với nhau
Các mặt bít
- Cấu tạo và Gia công các thiết bị nhiệt
Dụng cụ và thiết bị chuyên dung để gia công thiết bị nhiệtFacebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap