Động cơ ôtô phải dựa vào lực bên ngoài để khởi  động. Thường dùng là tay quay hoặc động cơ điện để khởi động động cơ.
Hệ thống khởi động ô tô có nhiệm vụ làm quay trục khuỷu để động cơ thực hiện các kỳ hút nén ban đầu khi động cơ chưa làm việc.
2 - Yêu cầu .
+ Tốc độ quay tối thiểu của  động cơ khi khởi động phải đảm bảo cho hoà khí được nén đến nhiệt độ dễ bén lửa dễc háy hoặc dễ tự cháy và sinh công.

Bài 1: Hệ thống khởi động
Bài 2: Sửa chữa và bảo dưỡng máy khởi động
Bài 3: Bảo dưỡng và sửa chữa rơle khởi động
Bài 4: Bảo dưỡng và sửa chữa ắc quy
Bài 5: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống đánh lửa bằng ắc quy (đánh lửa thường bằng tiếp điểm)
Bài 6: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống đánh lửa bằng điện tử có tiếp điểm
Bài 7: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống đánh lửa bằng điện tử không tiếp điểm có rô to
Bài 8: Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống đánh lửa bằng điện tử không tiếp điểm và rô to
Bài 9: Sửa chữa và bảo dưỡng bộ chia điện (đen cô )
Bài 10: Sửa chữa và bảo dưỡng các cơ câu đánh lửa sớm; bô bin cao áp, bugi và khóa điện

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap