Chương I. Vị trí, tác dụng các bộ phận chủ yếu trong buồng lái xe ô tô
Chương II. Kỹ thuật cơ bản lái xe ô tô
Chương III. Lái xe ô tô trên các loại đường khác nhau
Chương IV. Lái xe ô tô chở hàng hoá và cách sử dụng một số bộ phận trên xe ôtô có tính động cao.
Chương V. Tâm lý điều khiển xe ô tô.
Chương VI. Thực hành lái xe ô tô tổng hợp.

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap