- Bài 1: Xác định hệ số bám của ô tô trên băng thử phanh Varioflex 306 S/2
- Bài 2: Xác định các thông số động lực học của ô tô trên băng thử động lực học ô tô
- Bài 3: Xác định các thông số cơ bản của hệ thống lái
- Bài 4: Xác định các thông số cơ bản của hệ thống phanh
- Bài 5: Xác định các thông số cơ bản của hệ thống treo
- Bài 6: Xác định tiêu hao nhiên liệu của ôtô mô phỏng trên băng thử động lực học ôtô

Tài liệu tham khảo

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap