Dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn các bản tra mức độ rung động, các Hướng dẫn về Rung động theo tiêu chuẩn ISO, giới hạn rung động và tài liệu tham khảo thêm thông tin.

Xin lưu ý rằng các bảng xếp hạng là một ước tính chung chung mức độ nghiêm trọng của tình trạng nói chung và không chính xác hoàn toàn với tiêu chuẩn cân chỉnh và rung động của nhà máy của bạn.

ISO 10816 Vibration Severity Chart For Machine Vibration Limits



Older IRD Vibration Severity Limits Chart



Older IRD Vibration Severity Limits Chart


ISO 10816 Vibration Limits Chart 


ISO Chart For Vibration Part 1 



ISO Chart For Vibration Part 2


ISO Alert Caution Vibration Severity Chart




Machine Class For Vibration Limits and Severity




ISO 2372-1974 Vibration Limits Chart



Bearing Fatigue and Failure Rate Chart Concerning Vibration



Machine Failure Rate Chart



Balancing Guide For Motor Quality Grades



Bearing Life From Misalignment




Impact Of Vibration Reduction On Bearing Life



Machine Life Cycle Cost

Các bạn download tài liệu này tại đây.
Hoặc tham khảo:

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap