Tuổi bền sử dụng của ô tô là khả năng làm việc liên tục của ô tô trong những điều kiện khai thác xác định có tính đến thời gian tạm ngừng cần thiết cho bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa.
Tuổi bền sử dụng còn được gọi là tuổi thọ của ô tô là thời gian giữ được khả năng làm việc đến một trạng thái giới hạn nào đó cần thiết phải dừng lại để bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa. Giới hạn đó có thể xác định được bằng sự mài mòn của các chi tiết chính theo điều kiện làm việc an toàn và theo tính chất các thông số sử dụng đã được qui định trước. Thời hạn này xác định bằng quãng đường xe chạy, từ khi xe bắt đầu làm việc đến khi xe cần sửa chữa lớn, động cơ cũng nh-hệ thống truyền lực và các cụm khác.

- Chương 1: Đại cương về công nghệ sửa chữa ô tô
- Chương 2: Các phần việc chính của quy trình công nghệ sửa chữa lớn
- Chương 3: Các phương pháp phục hồi chi tiết
- Chương 4: Sửa chữa khung vỏ


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap