Phần A - Một số thuật ngữ cơ bản cần biết
Phần B - Làm sạch nước mía
Phần C - Bốc hơi nước mía
Phần D - Các phép tính công nghệ hoá chế bốc hơi

Phần Thực hành
Đề thi nâng bậc công nhân công nghệ đường mía 2005


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap