Phục vụ cho sinh viên ngành kiến trúc và xây dựng. Nội dung chính của môn học, bao gồm các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật chủ yếu cho công trình.

Chương I : Nêu mục đích yêu cầu môn học Khái quát những vấn đề cơ bản có liên quan.
Chương II : Hệ thống cấp và thoát nước trong công trình .
Chương III : Hệ thống điện - Thu lôi chống sét trong công trình .
Chương IV : Hệ thống điều hoà không khí và thông gió.
Chương V : Hệ thống điện tử tin học công trình.
Chương VI : Hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Chương VII: Hệ thống thiết bị giao thông (thang máy) và các loại trang thiết bị khác.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap