Cuốn sách này sẽ cung cấp đến bạn đọc không chỉ những thông tin chung về tình trạng phát triển hiện tại của truyền động điện xoay chiều ba pha, mà còn giới thiệu những giải pháp cụ thể, được ứng dụng trong công nghiệp, nhằm hỗ trợ bạn đọc trong công tác nghiên cứu và phát triển thiết bị. Cuốn sách bao gồm các vấn đề sau: Khái quát cấu trúc của hệ truyền động điện xoay chiều ba pha điều khiển tựa theo từ thông rotor, Điều khiển nghịch lưu theo phương pháp điều chế vector không gian, Mô hình động cơ phục vụ thiết kế các khâu điều chỉnh và khâu quan sát, Các vấn đề đo giá trị thực và tựa hướng theo từ thông rotor, Áp đặt nhanh mô men quay trên cơ sở điều chỉnh dòng stator, Sơ đồ thay thế và các phương pháp thu thập tham số hệ thống, Thích nghi trực tuyến hằng số thời gian rotor của động cơ dị bộ, Điều khiển tối ưu trạng thái của hệ thống truyền động điện dị bộ, Phụ lục, Ký hiệu và chữ viết tắt.
Hy vọng đây sẽ là một tài liệu học tập hữu ích cho bạn đọc quan tâm
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:
Chương 1: Khái quát cấu trúc của hệ thống truyền động điện xoay chiều ba pha điều khiển tựa theo thông rotor
Chương 2: Điều khiển nghịch lưu theo phương pháp điều chế vector không gian
Chương 3: Mô hình động cơ phục vụ thiết kế các khâu điều chỉnh và khâu quan sát
Chương 4: Các vấn đề đo giá trị thực và tựa hướng theo từ thông rotor
Chương 5: áp đặt nhanh mômen quay trên cơ sơ điều chỉnh dòng stator
Chương 6: Sơ đồ thay thế và các phương pháp thu thập tham số hệ thống
Chương 7: Thích nghi trực tuyến hằng số thời gian rotor của động cơ dị bộ
Chương 8: Điều khiển tối ưu trạng thái của hệ thống truyền dị bộ


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap