Cuốn sách Thực hành sửa chữa và bảo trì động cơ xăng tập trung chủ yếu vào các hướng dẫn thực hành. Các chủ đề được chia theo nhóm hệ thống có liên quan với nhau, từ giới thiệu tổng quát đến chi tiết các bộ phận và hệ thống trên động cơ cùng các kiến thức cơ bản trong bài học đó. Đây là một giáo trình hướng nghiệp rất hữu dụng và dễ đọc.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap