Cuốn sách không những cung cấp cho sinh viên cơ sở phương pháp tính toán ngắn mạch mà còn có thể tham khảo thêm về lý thuýêt phân tích quá trình quá độ điện từ trong hệ thống điện.

Mục Lục:
Chương 1: Khái niệm chung về ngắn mạch và dòng điện ngắn mạch trong hệ thống điện.
Chương 2: Thiết lập sơ đồ tính toán ngắn mạch hệ thống điện.
Chương 3: Tính toán ngắn mạch ba pha duy trì.
Chương 4: Quá trình quá độ điện từ và các thông số của máy phát điện khi ngắn mạch ba pha.
Chương 5: Tính toán dòng điện ngắn mạch quá độ
Chương 6: Ngắn mạch không đối xứng
Sự cố phức tạp
Phụ lục 1: Các đường cong tính toán ngắn mạch.
Phụ lục 2: Hệ phương trình quá trình quá độ điện từ trong hệ toạ độ quay vuông góc.
Phụ lục 3: Hệ phương trình trạng thái của mạng điện có nhiều cấp điện áp
Phụ lục 4: Tổng trở thứ tự không của đường dây tải điện.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap