Chương 1. Các định luật và nguyên lý cơ bản của trường điện từ
- Các đại lượng đặc trưng cho trường điện từ
- Định luật ôm và định luật bảo toàn điện tích
- Các đặc trưng cơ bản của môi trường
- Định luật Gauxo
- Nguyên lý liên tục của từ thông, định luật cảm ứng điện từ
- Đình luật dòng toàn phần, dòng điện dịch
- Các phương trình Macxoen
- Điều kiện bờ đối với các vecto của trường điện từ
- Năng lượng trường điện từ, định lý Umop, Pontinh
Chương 2. Tích phân các phương trình Macxoen
- Phương trình sóng cho các vecto cường độ trường
- Phương trình sóng cho các thế điện động
- Phương trình sóng cho các vecto Hec
- Tìm nghiệm phương trình sóng
- Trường điện từ của lưỡng cực điện
- Trường điện từ của lưỡng cực từ
- Trường điện từ của yếu tố diện tích mặt
Chương 3. Sống điện từ phẳng
- Nghiệm phương trình sóng đối với sóng phẳng
- Sóng phẳng đồng nhất trong các môi trường đồng nhất và đẳng hướng
- Hiệu ứng bề mặt trong vật dẫn
- Sự phân cực của sóng phẳng
- Sự phản xạ và khúc xạ của sóng phẳng
- Điều kiện bờ gần đúng Leontovich
- Sóng phẳng trong môi trường không đẳng hướng
Chương 4. Nhiễu xạ sóng điện từ
- Khái niệm về sự nhiễu xạ sóng điện từ
- Nhiễu xạ của sóng phẳng trên vật dẫn trụ tròn dài vô hạn
- Nguyên lý Huyghen, Kiechop
- Nguyên lý dòng tương đương


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap