Cuốn sách Lý Thuyết Điều Khiển Mờ đề cập đến các phương pháp toán học để tổng hợp và phân tích một hệ thống điều khiển mờ (hay còn gọi là điều khiển thông minh), cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản nhất để có khả năng tự tổng hợp bộ điều khiển mờ đi từ đơn giản đến phức tạp.
Cuốn sách được xuất bản lần đầu vào năm 1997, trong lần in thứ 3 này, nội dung sách được bổ sung thêm phần Điều khiển mờ và mạng nơ-ron.

Mục lục:
1. Nhập môn
Bộ điều khiển "mờ" lý tưởng
Khái niệm về tập mờ
Các phép toán trên tập mờ
Biến ngôn ngữ và giá trị của nó
Luật hợp thành mờ
Giải mờ (rõ hoá)
2. Tính phi tuyến của hệ mờ
Phân loại các khâu điều khiển mờ
Xây dựng công thức quan hệ truyền đạt
3. Điều khiển mờ
Bộ điều khiển mờ cơ bản
Nguyên lý điều khiển mờ
Những nguyên tắc tổng hợp bộ điều khiển mờ
Các bộ điều khiển mờ
Bộ điều khiển mờ trượt
Kết luận
4. Hệ mở lai và hệ mờ thích nghi
Khái niệm chung
Hệ mờ lai
Bộ điều khiển mờ thích nghi
Chỉnh định mờ tham số bộ điều khiển PID
Tổng hợp bộ điều khiển mờ thích nghi
5. Tính ổn định của hệ điều khiển mờ
Những khái niệm cơ bản
Khảo sát tính ổn định của hệ mờ
6. Phần mềm WinFact
Cài đặt (Installation)
Tổng hợp bộ điều khiển mờ với Flop
Mô phỏng và tối ưu hệ thống điều khiển mờ bằng Boris
7. Điều khiển mờ và mạng nơ-ron
Cơ sở về mạng nơ-ron
Mạng truyền thẳng một lớp
Mạng MLP thuyền thẳng
Điều khiển mờ và mạng nơ-ron
Tài liệu tham khảo


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap