1111
Môn học “Điều khiển logic” đã được đưa vào nội dung đào tạo đại học và sau đại học của ngành Tự động hóa – Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội từ nhiều năm nay. Sau một thời gian giảng dạy, nội dung của môn học đã được bổ sung và hoàn chỉnh, cập nhật nhiều kiến thức mới nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về phương pháp tiếp cận hệ thống điều khiển logic khả trình (PLC) trong công nghiệp.
Nội dung chính của cuốn Điều Khiển Logic Và Ứng Dụng đã được giảng dạy cho sinh viên đại học và cao học ngành Tự động hóa xí nghiệp trong những năm gần đây, đồng thời cũng được bổ sung thêm một số kiến thức mới nhằm tăng cường tính hệ thống của điều khiển logic từ cơ sở lý thuyết đến ứng dụng thực tế.
Ngoài ra, cuốn Điều Khiển Logic và Ứng Dụng có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, kỹ sư và các cán bộ kỹ thuật thuộc lĩnh vực Điện – Điện tử và Tự động hóa.
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:
Phần I: Hệ thống hai trạng thái và ứng dụng
Chương 1: Lý thuyết cơ sở
Chương 2: Mạch tổ hợp
Chương 3: Mạch trình tự
Chương 4: Một số ứng dụng logic trong điều khiển
Phần II: Logic mờ và điều khiển mờ
Chương 5: Logic mờ
Chương 6: Bộ điều khiển mờ
Chương 7: Thiết kế hệ thống điều khiển mờ từ tập dữ liệu Vào- Ra
Chương 8: Một số ví dụ ứng dưụng của hệ điều khiển mờ.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap