Điều khiển kinh tế là một môn khoa học nghiên cứu áp dụng các tư tưởng và phương pháp của Lý thuyết hệ thống và Điều khiển học vào kinh tế. Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật đã cho xuất bản cuốn sách Điều Khiển Học Kinh Tế của tác giả Bùi Minh Trí. Cuốn sách có nội dung bao gồm các chương sau:
Chương 1: Lý thuyết hệ thống và các vấn đề cơ bản của điều khiển học.
Chương 2: Kinh tế học và Hệ thống kinh tế.
Chương 3: Quản lý kinh tế.
Chương 4: Chức năng, cơ cấu tổ chức và cán bộ lãnh đạo quản lý kinh tế.
Chương 5: Thông tin kinh tế và quyết định quản lý kinh tế.
Chương 6: Các phương pháp dự báo kinh tế.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap