Hiện nay các thiết bị điện tử công suất chiếm hơn 30 % trong số các thiết bị của một xí nghiệp công nghiệp hiện đại. Việc thay thế các phần tử động có tiếp điểm và kích thước lớn bằng các phần tử tĩnh không có tiếp điểm, kích thước nhỏ, công suất lớn là nhiệm vụ không thể thay thế được của Điện tử công suất. Điện tử công suất góp phần giải quyết những bài toán kỹ thuật phức tạp trong lĩnh vực tự động hoá cũng như trong đời sống hàng ngày.
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:
Chương 1: Các phần tử bán dẫn công suất cơ bản
Chương 2: Chỉnh lưu
Chương 3: Bộ biến đổi xung áp
Chương 4: Nghịch lưu độc lập và biến tần
Chương 5: Điều chỉnh và nâng cao chất lượng biến áp của bộ biến đổi
Chương 6: Hệ thống điều khiển bộ nhớ
Chương 7: Mô phỏng mạch điện tử công suất


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments
Nặc danh
14:21 3 tháng 1, 2017
cho mình xin password cai bạn ơi.
Mr lonely
19:30 5 tháng 1, 2017
ebookbkmt
Bùi Tấn Đạt [Admin]
23:08 8 tháng 1, 2017
ebookbkmt.com

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap