Chương 1. Bộ vi điều khiển 8051
Chương 2. Lập trình hợp ngữ 8051
Chương 3. Vòng lặp, lệnh nhảy và lệnh gọi
Chương 4. Cổng vào/ra và lập trình
Chương 5. Chế độ định địa chỉ
Chương 6. Lệnh số học
Chương 7. Lệnh logic
Chương 8. Lệnh xử lý bit và lập trình
Chương 9. Bộ đếm/bộ định thời và lập trình
Chương 10. Truyền tin nối tiếp với 8051
Chương 11. Ngắt và lập trình
Chương 12. Nối ghép thế giới thực I - LCD, ADC và cảm biến
Chương 13. Nối ghép thế giới thực II - Động cơ bước, bàn phím và bộ biến đổi DAC
Chương 14. Nối ghép 8031/51 với bộ nhớ ngoài
Chương 15. Nối ghép 8031/51 với 8255
Phụ lục


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap