TÓM TẮT

Ngày nay năng lượng mặt trời được sử dụng ngày càng nhiều và thay thế dần các nguồn năng lượng truyền thống ngày một khan hiếm. Việt Nam là nước có nguồn năng lượng mặt trời rất lớn, do vậy thiết, bị năng lượng mặt trời ngày càng được quan tâm nghiên cứu sử dụng.
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu triển khai bếp parabôn sử dụng năng lượng mặt trời dùng cho nấu cơm, nước và thức ăn nhằm góp phần tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

ABSTRACT

Nowadays, solar energy is increasingly used and gradually replaces conventional limited energy. Vietnam has a great resource of solar energy, so more and more attention is being paid to the research and use of solar power equipment. In this article we present the study results on applying the parabolic solar cooker for rice and cooking and water boiling so as to save energy and protect the environment.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap