Ngày nay, xu hướng tích hợp điều khiển tự động cho các hệ thống thuần cơ khí là xu hướng chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, độ chính xác cũng như tạo cảm giác thoải mái trong quá trình sửdụng. Một trong các hướng trên đang được quan tâm nghiên cứu là hệ thống phun xăng điện tử (Electronic Fuel Injection). Ở hệ thống EFI, bộ chế hòa khí được thay thế bằng dây dẫn, kim phun điện, các cảm biến, hộp điều khiển. Do có các thay đổi như trên nên phát sinh một số vấn đề cần phải đảm bảo và tính toán kỹ lưỡng như: thời gian phun, lưu lượng phun thời gian trễ xảy ra giữa bộ phận điều khiển và bộ phận chấp hành, tính năng dự phòng và tính năng an toàn khi xảy ra sự cố…

Phần mở đầu
Chương 1 . Tổng quan vấn đề nghiên cứu
Chương 2 . Nghiên cứu, thiết kế bộ kết nối máy tính với mô hình
Chương 3 . Xây dựng phần mềm điều khiển mô hình phun xăng điện tử
Kết luận và kiến nghị
Tài liệu tham khảo


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap