1111
Trong những năm gần đây cả nước ta đang bước vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giáo dục đóng vai tṛò quan trọng trong công cuộc này, đặc biệt là đào tạo đội ngũ có tay nghề cao, biết kết hợp chặt chẽ lư thuyết và thực tiễn vào lao động sản suất.

Cùng với sự phát triển ngành kỹ thuật điện tử công nghệ thông tin, ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hoá đă và đang được nhiều tiến bộ mới. Tự động hoá quá tŕnh sản suất đang được phổ biến rộng răi trong các hệ thống công nghiệp trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng.Tự động hoá không những làm giảm nhẹ sức lao động cho con người và góp phần rất lớn trong công việc nâng cao năng suất lao động, cải thiên chất lượng sản phẩm.

Với đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng Thạch”


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap