TÓM TẮT

Việc lựa chọn phương pháp cấp dịch cho các dàn lạnh là một vấn đề rất quan trọng trong thiết kế và lắp đặt các hệ thống lạnh công nghiệp , nó liên quan đến thời gian làm lạnh thực phẩm.
Trong bài báo này, chúng tôi đã tiến hành phân tích và giới thiệu các đặc điểm của các phương pháp cấp dịch cho dàn lạnh của các hệthống lạnh công nghiệp, kết quả xác định hệ số toả nhiệt của môi chất sôi bên trong các dàn lạnh vàtính toán thời gian làm lạnh của các hệ thống cấp đông với các phương pháp cấp dịch khác nhau.
Kết quả nghiên cứu cho biết thời gian cấp đông các loại sản phẩm với các qui cách kỹ thuật khác nhau và chỉ ra ảnh hưởng của phương pháp cấp dịch đến thời gian cấp đông thực phẩm. Đó là cơ sởđểlựa chọn hợp lý phương pháp cấp dịch thực tế.

ABSTRACT

The choice of methods for evaporator liquid supply is very important in the design and installation of industrial refrigeration systems because it is related to the time for cooling food.In this article we analyzed and presented features of methods for evaporator liquid supply in industrial refrigeration systems, results of determination of the thermal diffusivity of the boiling agent in the evaporator and freezing time of refrigeration systems with different agent supply methods.
The studying results show time for freezing product with different specifications and the influence of liquid supply method on food freezing time. This is the practical basis for reasonable choice of agent supply methods.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap