Dâu tây được trồng trên đất ởnhiều nước trên khắp thế giới, đồng thời dâu tây cũng được sản xuất trong nhà kính với nhiều hệ thống khác nhau, có sự kiểm soát dinh dưỡng, chế độ tưới và với hệ thống điều hòa không khí một cách đầy đủ. Sản suất dâu tây trong nhà kính có nhiều ích lợi trong sựgia tăng năng suất trên cùng một đơn vị diện tích so với sản xuất dâu tây trên đất, sản xuất dâu tây trái vụ khi giá thị trường đang ở mức cao, giảm sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, cũng như cho chất lượng quả tốt hơn (Dinar, 2003).
Ở nước ta, dâu tây còn mới mẻ so với những cây trồng khác và là một loại cây trồng có giá trịkinh tế đang được chú ý phát triển hiện nay. Đây cũng là một loại cây thích hợp với điều kiện của Tỉnh Lâm Đồng và một vài vùng khác.

Khảo sát ảnh hưởng của NAA và GA3 lên khả năng sinh trưởng, phát triển của cây dâu tây Fragaria vesca L. trồng thủy canh trong nhà kính tại Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.

- Thủy canh cây trồng
- Nhà kính và các điều kiện kiểm soát
- Cây dâu tây
- Chất điều hòa sinh trưởng, các nghiên cứu về ảnh hưởng và ứng dụng auxin và gibberelin trên dâu tây
- Một số nghiên cứu ứng dụng auxin và gibberellin trên cây dâu tây trên thế giới


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap