1. Tổng quan về điều khiển
2. Bộ điều khiển lập trình PLC – Cấu trúc và phương thức hoạt động
3. Cảm biến và cơ cấu chấp hành trong điều khiển logic
4. Bộ điều khiển lập trình PLC Simatic S7-200
5. Kết nối dây giữa PLC và thiết bị ngoại vi
6. Phần mềm Micro/Win và ngôn ngữ lập trình
7. Các phép toán logic
8. Thiết kế theo logic Bool & biểu đồ Karnaugh
9. Bộ định thời (Timer)
10. Bộ đếm (Counter)
11. Điều khiển trình tự
12. An toàn trong PLC
13. Chuyển điều khiển kết nối cứng sang điều khiển bằng PLC
14. Các phép toán cơ bản trong điều khiển số


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap