Trong đào tạo kỹ sư và cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ ô tô. Học phần: Công nghệ bảo dưỡng và chẩn đoán kỹ thuật ô tô là học phần bắt buộc. Với mục tiêu trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quy trình công nghệ sửa chữa, các công việc trong quy trình, các hình thức tổ chức công nghệ, kiến thức cơ bản về sửa chữa và các phương pháp phục hồi chi tiết trong sửa chữa ô tô, quy trình chẩn đoán và bảo dưỡng ô tô, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của xe trên các tiêu chí: Nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ của ô tô, giảm chi phí bảo dưỡng và sửa chữa.

Chương 1. Kinh tế vận hành ô tô
Chương 2. Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô
Chương 3. Đại cương về các hư hỏng và sửa chữa ô tô
Chương 4. Các công tác trong quy trình công nghệ sửa chữa
Chương 5. Các phương pháp kiểm tra chi tiết
Chương 6. Gia công cơ khí trong sửa chữa chi tiết
Chương 7. Sửa chữa một số bộ phận của ô tô
Chương 8. Công tác lắp ghép, chạy rà và thử công suất của động cơ
Chương 9. Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật động cơ
Chương 10. Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô

Tài liệu tham khảo


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap