Chương I: Giới thiệu chung về hệ thống truyền động trên ô tô
Chương II: Ly hợp (Clutch)
Chương III: Hộp số thường (MT)
Chương IV: Hộp số tự động (AT)
Chương V: Trục các đăng
Chương VI: Cầu chủ động
Chương VII: 4WD

Tài liệu tham khảo


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap