Ngày nay việc tiết kiệm năng lượng trong mọi mặt của đời sống xã hội đang trở thành vấn đề sống còn của mọi quốc gia trên thế giới. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, việc tiết kiệm năng lượng phải được đặt ra trên toàn bộ các khâu của quá trình xây dựng công trình, từ thiết kế quy hoạch-kiến trúc đến lắp đặt trang thiết bị và sử dụng công trình.
Trong báo cáo này chúng tôi xin nêu ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng đối với công trình xây dựng dân dụng.

I- HƯỚNG NHÀ VÀ HÌNH KHỐI NHÀ
Năng lượng tiêu hao rất nhiều trong công trình nhà cửa ở xứ nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam là năng lượng dùng để chạy hệ thống thông gió và điều hòa không khí (TG - ĐHKK).
Năng lượng này sẽ được giảm thiểu đáng kể nếu công trình được che chắn khỏi ảnh hưởng của bức xạ mặt trời (BXMT) về mùa hè. Các giải pháp kiến trúc nhằm hạn chế lượng nhiệt do BXMT thâm nhập vào nhà gồm có: cách nhiệt kết cấu bao che, nhất là mái: mái cách nhiệt, mái thông gió; kết cấu che nắng v..v... Đó là những giải pháp quen thuộc mà ai cũng thấy rõ. Ngoài các giải pháp vừa nêu, vấn đề hướng nhà và hình khối nhà cũng có ảnh hưởng nhiều đến lượng nhiệt do BXMT thâm nhập vào công trình.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap