Trong khuôn khổ Dự án CARD 026/VIE-05 với trọng tâm là sự nứt gãy hạt lúa, phần nghiên cứu máy sấy vỉ ngang gồm các hoạt động sau:
#1. Lắp đặt một máy sấy vỉ ngang 4 tấn/mẻ tại Long An, có bộ thu nhiệt phụbằng năng
lượng mặt trời, và tiến hành thí nghiệm với máy này.
#2. Chọn địa điểm và theo dõi lắp đặt 2 máy sấy vỉ ngang năng suất 8 tấn/mẻ ở Cần Thơ và Kiên Giang, và tiến hành thí nghiệm với các máy này trong điều kiện thực tế sản xuất, chú ý đến đánh giá tác động của đảo gió đến độ nứt vỡ hạt.
#3. Chế tạo 2 máy sấy thí nghiệm 20 kg/mẻ để thí nghiệm trong xưởng với đầu lúa vào y hệt nhau, nhằm so sánh ảnh hưởng của đảo gió đến độ nứt vỡ hạt.
#4. So sánh sơ bộ việc sử dụng máy sấy vỉ ngang với một số ít máy sấy tháp hiện có tại ĐBSCL.
#5. Tiến hành Khảo sát nhanh (Participatory Rapid Rural Appraisal PRRA) vềviệc sử
dụng máy sấy vỉ ngang tại ĐBSCL.
#6. Viết các tài liệu khuyến nông trên cơ sở các kết quả thí nghiệm và kết quả khảo sát.

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap