Phần 1- Nguyên liệu mía và các biến đổi hoá sinh học trong quá trình sản xuất đường

Phần 2- Công nghệ sản xuất đường

Bài mở đầu

Phần A: Lấy nước mía
Chương 1. Lấy nước mía bằng phương pháp ép
Chương 2. Lấy nước mía bằng phương pháp khuếch tán

Phần B : Làm trong, làm sạch nước mía
Chương 3. Nguyên lý làm sạch nước mía
Chương 4. Các phương pháp làm trong làm sạch nước mía
Chương 5. Một số quá trình công nghệ cơ bản trong công đoạn làm sạch nước mía

Phần C: Bốc hơi nước mía
Chương 6: Lý thuyết về bốc hơi nước mía

Phần D : Nấu đường - trợ tinh
Chương 7. Nấu đường
Chương 8. Trợ tinh

Phần E: Ly tâm - hoàn tất
Chương 9. Ly tâm
Chương 10. Sấy khô đường - bảo quản đường


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap